Gå till innehåll

Övriga e-tjänster

Vissa av tjänsterna hanteras via e-legitimation medan andra tjänster ligger utanför mina sidor och har en separat inloggning.

Dina uppgifter registreras i vårt datasystem och hanteras enligt personuppgiftslagens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.