Gå till innehåll

Tillstånd Blomsterlåda

Blomlådor på gatan sommartid är ett effektivt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. Det är även ett sätt för de boende att själva kunna påverka trafiksituationen på sin gata.

För att få tillstånd att placera ut blomlådor krävs ...

  • att en kontaktperson utses, som ansvarar för blomlådorna 
  • att kontaktpersonen bor på den gata där lådorna ställs ut
  • att lådorna ställs ut under tiden 15 maj till 15 september
  • att det är minst 50 meters fri sikt på var sida av lådorna 
  • att lådorna inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter 
  • att gatan är en lokalgata med täta utfarter från villor utan genomfartstrafik 
  • att platsen för lådorna är belyst nattetid 
  • att villaägare i direkt anslutning till lådorna är positiva  
  • att lådorna byggs efter de ritningar som kommunen tillhandahåller 
  • att städning och sopning runt lådorna ombesörjs av fastighetsägarna

Kommunen bestämmer tillsammans med Dig var lådorna placeras, tillståndet beviljas för ett år och kommunen tar inget ansvar för överblivet material om vi tvingas att avbryta.

Vad du som kontaktperson gör.
Informera dina närmaste grannar. För att inte blomlådorna skall orsaka irritation för andra utmed gatan är det viktigt att du informerar om den eventuella utplaceringen av blomlådor och skälet till detta.

Bygger blomlådor.
Det är du som kontaktperson, eller tillsammans med dina grannar, som bekostar och bygger blomlådorna enligt ritning.

Anträffbar kontaktperson.
Om du som kontaktperson är bortrest under en längre period skall en annan person anmälas som kontaktperson till tekniska serviceförvaltningen.

Blomlådorna får inte flyttas. 
Det är speciellt viktigt att blomlådorna inte flyttas från den plats vi markerat vid platsbesök. Om du vill ändra placeringen måste tekniska serviceförvaltningen kontaktas.

Det har förekommit att lådorna blivit en spännande lekplats för barn. Detta måste undvikas så att inte ett barn dyker upp oväntat bakom några blomlådor.

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka