Gå till innehåll

Studiebesök i Vara kommun

Kommunens vision är ”Vara vågar”!

Därför tar vi gärna emot studiebesök för att visa hur vi vågar!

Vi anser att det är betydelsefullt för oss att dela med sig och att lära av andra, därför ser vi gärna att ni kommer på studiebesök till Vara kommun.

När det kommer ett studiebesök till oss så får vi en direkt spegling av verksamheten utifrån, vilket både ger feedback samt synpunkter på saker som vi kan ändra på till det bättre.

Kontinuerlig kontakt och kunskapsutbyte med omvärlden, genom studiebesök av andra kommuner, organisationer och företag, är en chans för oss att lära mer och en möjlighet till fortsatt utveckling.

Vi välkomnar er för 2 – 4 timmars program.

Vara kommun har följande studiebesök att erbjuda:

1. Lean:

Lean är ett systematiskt sätt att utveckla arbetsprocesser och undvika slöseri. Lean är ett ständigt förbättringsarbete. Lean kan vara att strukturera, standardisera och städa samt skapa goda rutiner för arbetet som i sin tur ger tidsvinst, god kvalitet och spar resurser.

 • Förskola
 • Miljö- och byggnadsförvaltningen- enskilt avlopp
 • Socialförvaltningens korttidsavdelning

Studiebesökens innehåll: Vi visar hur Lean används som verktyg i verksamheternas kontinuerliga förbättringsarbete. Lean utgör det huvudsakliga stödet i det vardagliga arbetet, genom exempelvis tavelmöten, standardiserade processer för återkommande rutiner samt tydliga system och strukturer. Vi belyser vilka positiva effekter Lean ger kunden/brukaren/medborgaren.

Kontaktperson: Leankoordinator Elinor Axelsson 0512-318 39 och Leanprojektledare Jeanette Nilsson 0512-318 36.

2. ÄBIC Handläggare (Procapita):

Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. För att beskriva individens behov och mål behövs ett gemensamt språk och ett systematiskt arbetssätt. ÄBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård och omsorg av äldre.

Studiebesöket innehåll: Vi berättar kring vår resa fram till införandet av ÄBIC (Äldres behov i centrum). Vi kommer även att beskriva vilka stenar vi fått lyfta på och om den pedagogiska utmaningen att ”lära av för att lära om” vid införandet av ett på många sätt helt ny handläggningsmetod.

Kontaktperson: Viveca Johansson 0512-31856 

3. IT

Vara kommun har under 2015 blivit nominerad som Årets IT kommun. Detta mycket med tanke på den fiberutveckling på framförallt landsbygden som gjorts under de senaste åren. Idag har alla tillgång till fiber i kommunen och i mars 2015 blev Vara kommun utnämnd till den kommun som i PTS ranking gått fram mest i fiberutbyggnaden på landsbygden i Sverige.

 IT får mycket gott betyg av verksamheterna och arbetar sedan många år tillbaka med ett nära samarbete mot både skolor, äldreomsorg och övriga verksamheter.

Studiebesöket innehåll: Vi har möjlighet att visa Er vår resa som vi gjort senaste åren och som lett till att vi 2015 blev nominerad som en av fem kommuner till Årets IT kommun. Där kommer ni bl a få information hur vi jobbar kring t ex:

 • Samverkan med verksamheterna
  • 1-1 verksamheten inom skola
  • Framtiden E-hälsa
  • Appar
  • E-tjänster
 • Koppling mellan inversteringar och kundnytta
 • Självbetjäning
 • Digitalisering
 • Fiberutbyggnaden- vilka tjänster lägger vi i nätet framöver?

Kontaktperson: Mia Forsäng 0512-31812


Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka