Gå till innehåll

Ansökan om Kultur- eller Fritidsstipendium / Förslag till stipendiat

Stipendier är stöd till personer i första hand under deras aktiva tid för att uppmuntra till utveckling och fortsatt engagemang.

Fritidsstipendium

Vara kommuns fritidsstipendium är avsett att årligen delas ut till föreningsledare som gjort en mångårig och betydelsefull insats för föreningslivets utveckling eller till framgångsrika och/eller lovande ungdomar.

Stipendiet utdelas som bidrag till utbildning eller vidareutveckling eller som belöning.

Stipendiet kan bara ges person som är bosatt i Vara kommun eller har påtaglig anknytning till kommunen.

Stipendiater utses av Bildningsnämnden och kan tilldelas en eller flera personer.

Kulturstipendium

Vara kommuns kulturstipendium är avsett att årligen delas ut till personer som i sin konstnärliga verksamhet visat betydande förmåga eller lovande för- utsättningar och som med ekonomiskt stöd kan beredas arbetsro för nyskapande gärning eller annan möjlighet till vidareutveckling inom sitt arbetsområde. Stipendiet kan även ges för att uppmuntra ungdomar till fortsatt verksamhet.

Stipendiet kan bara ges person som är bosatt i Vara kommun eller har påtaglig anknytning till kommunen.

Stipendiater utses av bildningsnämnden och kan tilldelas en eller flera personer.

Ansökan om stipendium respektive förslag till stipendiat ska vara bildningsförvaltningen tillhanda senast den 31 mars. Fritidsstipendiet och kulturstipendiet kan även delas ut efter förslag inom nämnden.

Stipendierna delas ut på Sveriges Nationaldag den 6 juni.

Mer information och fullständiga bestämmelser finns i Regler för Bildningsnämndens stöd till föreningslivetPDF (pdf, 210.7 kB)

Vid frågor, välkommen att kontakta Föreningsservice, Magnus Södervall tel 0512-311 15. E-post foreningsservice@vara.se

 

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka