Bygglov - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra markförändring som kräver bygglov, rivningslov eller marklov använder du denna e-tjänst för att skicka in din ansökan.
Ska du riva en byggnad inom detaljplan behöver du söka lov. Är byggnaden utanför detaljplan gör du en anmälan.

Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område, informera grannarna om dina planer och ta fram de handlingar som du ska bifoga med din ansökan.
Kontakta byggenheten om du är osäker på om din fastighet ligger inom detaljplan.
Viktigt att veta är att, innan du börjar bygga, ändra eller installera måste du fått ett beslut om startbesked.

Du kan påbörja din ansökan i e-tjänsten, spara den för att senare göra klart och skicka in.
Det är först efter att du skickat in den som vi ser den.

På byggenhetens hemsida finns information om bygglov och anmälningspliktiga åtgärder.
 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa