Byggnadsåtgärder (som inte kräver bygglov)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det finns åtgärder som inte kräver lov, men som istället kräver att du gör en anmälan.

Exempel på sådana åtgärder är installation av eldstad, ändring i den bärande konstruktionen, installation eller ändring av ventilation. Även rivning kan kräva anmälan.

Ska du riva en byggnad inom detaljplanen behöver du söka lov. Är byggnaden utanför detaljplan gör du en anmälan.

Uppförande av vissa komplementbyggnader, mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kräver anmälan.

Kontakta byggenheten om du är osäker på om din fastighet ligger inom detaljplanen.

 

Viktigt att veta är att, innan du börjar bygga, ändra eller installera måste du fått ett beslut om startbesked.

 

Du kan påbörja din anmälan, spara den för att senare göra klart och skicka in.
Det är först efter att du skickat in den som vi ser den.

På byggenhetens hemsida finns information om bygglov och anmälningspliktiga åtgärder.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa