Kompostering av matavfall - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt § 31, Renhållningsordning del 1 2021, föreskrifter om avfallshantering i Vara kommun, ska kompostering av matavfall på fastigheten ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Ska komposten användas året runt måste den även vara värmeisolerad.
Godkänd anmälan gäller tills vidare under förutsättning att inga förändringar sker i fråga om fastighetsägare eller komposteringsanläggning.
Avgift á 1050 kr tas ut för handläggning hos miljö-och byggnadsnämnden enligt taxa för 2021.

Om du vill kompostera ditt matavfall med Bokashi behöver du redovisa hur du kommer att ta hand om matavfallet utöver Bokashibehållaren. Om du gräver ner det Bokashikomposterade matavfallet under sommarhalvåret behöver du redovisa var. Detsamma hur matavfallet tas omhand på vintern, tex komplettering med en isolerad varmkompost. Annars behöver du ha skadedjurssäkra behållare och en plats där du kan förvara matavfallet fram till sommarhalvåret. Använd fältet ”Övriga upplysningar” för att redovisa hur du tar hand om matavfallet utöver Bokashibehållaren.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa