Aktivitetsstöd för barn och unga - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktivitetsstöd utgår från föreningars möjlighet att skapa meningsfull verksamhet för sina medlemmar och för allmänheten. Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. Därför kan man inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Syfte
Stöd till föreningars verksamhet för barn och unga, barns och ungas delaktighet i föreningslivet och återväxten inom föreningslivet.

Inriktning
Aktivitetsstöd barn och unga följer Riksidrottsförbundets regler, former, ansökningsdatum och åldersintervall för statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd).

Stödet baseras på antalet deltagartillfällen för barn och unga i föreningens regi. Med deltagartillfälle menas att en ungdom som bor i Vara kommun aktivt deltar i en aktivitet som genomförs av den sökande föreningen. Det går endast att räkna ett deltagartillfälle per person och dag. Om en person exempelvis deltar i flera tävlingar under en dag, kan bara ett deltagartillfälle den dagen räknas. Aktivitetsstöd barn och unga ges för maximalt 30 personer per tillfälle. Varje aktivitet ska ha en utsedd ansvarig person närvarande.

Stödets storlek
Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. Därför kan man inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Ansökan, utbetalning
Året delas upp i två stödperioder där föreningarna rapporterar vårens och höstens aktiviteter.

Senast den 25 augusti för vårens aktiviteter, redovisningsperiod 1/1 – 30/6.
Senast den 25 februari för höstens aktiviteter, redovisningsperiod 1/7-31/12.

Utbetalning: mars och september.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa