Nedsatt hämtningsfrekvens av restavfall (Miniservice)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information för dig som ansöker om hämtningsfrekvens (6 hämtningar/år) ”miniservice”

Enligt Vara kommuns renhållningsföreskrifter (renhållningsordning del 1) 33 § kan nedsatt hämtningsfrekvens, sex hämtningar per år (miniservice), efter ansökan hos miljö- och byggnadsförvaltningen beviljas under förutsättningar att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren själv kan ta hand om sitt övriga avfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö.
Enligt 30 § ska kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ske i skadedjurssäkra behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.

Om du vill kompostera ditt matavfall med Bokashi behöver du redovisa hur du kommer att ta hand om matavfallet utöver Bokashibehållaren. Om du gräver ner det Bokashikomposterade matavfallet under sommarhalvåret behöver du redovisa var. Detsamma hur matavfallet tas omhand på vintern, tex komplettering med en isolerad varmkompost. Annars behöver du ha skadedjurssäkra behållare och en plats där du kan förvara matavfallet fram till sommarhalvåret. Använd fältet övriga upplysningar för att redovisa hur du tar hand om matavfallet utöver Bokashibehållaren. Det går också bra att bifoga bilagor.

Det innebär att:
1. Allt matavfall som uppstår på fastigheten ska komposteras i godkänd kompost enligt bestämmelser i renhållningsordningen del 1 om kompostering.
2. Avfall som ingår i producentansvar, ska lämnas för återvinning på Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer (ÅVS).
3. Grovavfall och farligt avfall, som omfattas av den kommunala renhållningsordningen, ska lämnas på kommunens återvinningscentral (ÅVC).
4. Att lämna sitt avfall på annan fastighet än den där avfallet uppstått är inte tillåtet enligt miljöbalken.

Godkänd anmälan gäller tills vidare under förutsättning att inga förändringar sker i fråga om fastighetsägare eller komposteringsanläggning. Efter godkänd ansökan meddelas renhållaren och abonnemanget registreras på den sökande.

Avgift á 1050 kr tas ut för handläggning hos miljö-och byggnadsnämnden enligt taxa för 2021.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa