Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - Ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, för dig själv eller annan person.

När ansökan görs för första gången skall läkarintyg bifogas. Vid förnyad ansökan behövs normalt varken foto eller läkarintyg.

Ansökan, eventuellt med foto och läkarintyg, skickas till:
Gatuenheten
Vara Kommun
534 81 Vara

Frågor om e-tjänsten

Vara kommun
0512- 31000