Remiss till Arbete, sysselsättning och integration

LÄS MER

Här kan du som inremitterande myndighet ladda ner blankett för remiss till Arbete, sysselsättning och integration.

Blanketten skickas till:
Arbete, sysselsättning och integration
Vara kommun
534 81 Vara

Frågor om e-tjänsten

Vara kommun
0512-310 00