Cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk - Anmälan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för anmälan när cisterner eller rörledningar tas ur bruk. Skrotningsintyg.

Blankett skickas till: 
Vara kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
534 81 Vara

 

Frågor om e-tjänsten

Vara kommun
miljo.bygg@vara.se
0512-310 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@vara.se