Inackorderingstillägg - Ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för ansökan om inackorderingstillägg.

Blanketten skickar du till:
Lagmansgymnasiet
534 81 Vara

Frågor om e-tjänsten

Vara kommun
bildning@vara.se
0512-310 00

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildning@vara.se