Hygien- och undervisningslokal - Anmälan

LÄS MER

Här kan du hämta blankett för anmälan av hygien- och undervisningslokal. 

Blanketten skickas till:
Vara kommun
Miljö- och byggenheten
534 81 Vara

Frågor om e-tjänsten

Vara kommun
miljo.bygg@vara.se
0512-310 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@vara.se