Strandskyddsdispens och dispens inom skyddade områden - Ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för ansökan om strandskyddsdispens och ansökan om dispens/tillstånd inom skyddade områden.

Blanketten skickas till: 
Vara kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
534 81 Vara

Därför finns strandskydd, naturreservat och andra områdesskydd

Syftet med strandskyddet är att stränderna idag och i framtiden ska vara tillgängliga för allmänheten samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. I Sverige har stränderna haft ett unikt skydd sedan 1950-talet. Syftet med naturreservat och andra områdesskydd varierar mellan olika områden. Det kan vara att skydda områden som är lämpliga för friluftsliv eller som har ett rikt eller ovanligt djur- och växtliv.

Strandskyddsbestämmelser

Information om strandskyddsbestämmelserna finns på Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/vastragotaland under verksamhetsområde: Naturvård, rubrik Strand-skydd. Strandskyddsbestämmelserna finns i miljöbalken, 7 kapitlet 13-18 h §§.

Gör ingen åtgärd innan vi gett dig dispens

Du får inte börja arbetet innan du fått dispens. Vänta därför med att riva befintliga byggnader eller påbörja förberedelsearbeten.

Frågor om e-tjänsten

Vara kommun
miljo.bygg@vara.se
0512-310 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@vara.se