Samlingslokaler - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Aktivitetsstöd utgår från föreningars möjlighet att skapa meningsfull verksamhet för sina medlemmar och för allmänheten. Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. Därför kan man inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Syfte
Stöd till föreningar som äger samlingslokaler.

Krav
Samlingslokalen måste ägas av en eller flera ideella organisationer.
Samlingslokalen ska vara öppen och tillgänglig för kulturarrangemang, fritidsaktiviteter, studieverksamhet och föreningslivets möten och arrangemang. Lokalen kan även hyras ut för privata ändamål.
Samlingslokalen ska vara externt uthyrd (dvs. till någon utöver den egna föreningen) minst 10 gånger under ett verksamhetsår.

Stödets storlek
Aktivitetsstödet till samlingslokaler baseras på antalet bokningar under föregående verksamhetsår. Med bokning menas sammankomst som är införd i bokningsjournal och antingen motsvaras av en hyresintäkt i redovisningen eller en offentlig aktivitet arrangerad av föreningen. Internt arbete, t ex. föreningens egna styrelsemöten, kan inte räknas som bokning.
Stödets storlek baseras på den totala summan av bokningar, egna och externa. Stödet beräknas efter ett system med koefficienter.

0-10 externa bokningar: Koefficient 0
11-20 bokningar: 1,5
21-40: 1,4
41-60: 1,3
61-80: 1,2
81-100: 1,1
101-250: 1,0

Föreningen kan tillgodoräkna sig maximalt 250 bokningar per år.

Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. Därför kan man inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Ansökan och utbetalning
Ansökan ska lämnas in senast den 31 mars. Ansökan sker genom kommunens e-tjänst eller på särskilda blanketter som Vara kommun tagit fram.

Utbetalning: maj.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa