Anmälan från socialtjänsten om behov av god man eller förvaltare

LÄS MER

Överförmyndaren i Vara ingår i organisationen Överförmyndare Västra Skaraborg tillsammans med överförmyndaren i Essunga, Skara, Grästorp, Lidköping och Götene. De samverkande överförmyndarna har kontor i Stadshuset i Lidköping och mottagningsmöjligheter i respektive kommun. Handläggarna har dock sina fasta arbetsplatser i Lidköping.

Mer information om överförmyndaren och gode män får du på Lidköpings kommuns hemsida (nytt fönster)

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kommun@lidkoping.se
0510 - 77 00 00