Bygdepeng - ansökan/redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Syfte

Stimulera lokala utvecklingsgrupper (föreningar i samverkan) eller intresseföreningar till verksamhet för en ökad trivsel i bygden/på orten.

Inriktning

Stödet ska användas till specificerade aktiviteter för att höja trivseln i bygden/på orten.

Ansökan, redovisning, utbetalning

Ansökan ska lämnas in senast den 31 mars.
Stödet ska redovisas senast den 31 mars nästkommande år.
Utbetalning sker inom 2 månader efter sista ansökningsdag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa