Gå till innehåll

Ansökan om stöd till utveckling

Stöd till utveckling utgår från föreningslivets behov av verksamhetsutveckling.

Det anslagna stödet fördelas på de föreningar som beviljas stöd. Därför kan man inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Syfte
Stöd till nyskapande utveckling av det lokala föreningslivet.

Inriktning
Stöd ges till utvecklingsprojekt som kompletterar föreningens ordinarie verksamhet.

Stöd kan sökas till:
Planering eller start av ny/unik verksamhet som inte finns representerad inom Vara kommuns föreningsliv.
Planering eller start av ny/unik verksamhet inom en existerande förening.
Satsning på ny målgrupp. Till exempel ungdomssatsningar för föreningar med huvudsaklig verksamhet för vuxna, satsningar på flickor i föreningar med stor andel pojkar och vice versa.

Kriterier som ligger till grund för stödets storlek:

  • Graden av nyskapande i projektet
  • Projektets angelägenhetsgrad
  • Samarbetsprojekt mellan föreningar
  • Plan för hur utvecklingsinsatsen kommer att leva vidare efter att projektet är genomfört.


Ansökan, redovisning, utbetalning
Bildningsnämnden tar beslut om utvecklingsstöd två gånger per år. Ansökan lämnas 1 februari eller 1 augusti. Ansökan ska innehålla projektbeskrivning och en redovisning av vilka andra organisationer som beviljat bidrag.

Den beviljade summan betalas ut efter att föreningen har skickat in en redovisning av projektet till Bildningsnämnden.

Redovisningen ska skickas in senast 2 månader efter att projektet genomförts, dock senast 31 december innevarande år. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet.
Utbetalning: senast 4 veckor efter inkommen redovisning

E-legitimation och godkännande
E-legitimation krävs för denna tjänst. Med den digitala underskriften försäkrar uppgiftslämnaren att blankettens uppgifter är korrekta.

Genom inlämnande av ansökan godkänns att föreningens kontaktuppgifter får visas i kommunens föreningsregister, på webben och i tryck. I annat fall kontakta Föreningsservice.

Mer information och fullständiga bestämmelser finns i Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet i Vara kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor, välkommen att kontakta Föreningsservice, Magnus Södervall tel 0512-311 15. E-post foreningsservice@vara.se

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka