Skolkort Gymnasieelev - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan Skolkort för elevresor mellan bostad och skola

Elever som går på Lagmansgymnasiet och är berättigade till busskort behöver inte göra någon ansökan. Eleven får sitt busskort i början på höstterminen. I första hand erbjuds elevresor via kommunens upphandlade skolskjutsar för grundskolan. I andra hand erbjuds stöd för elevresor via ett skolkort för den allmänna kollektivtrafiken som tillhandahålls av Västtrafik såsom buss eller tåg.

Elever som bor i Vara kommun och läser på gymnasieskola i annan kommun får kontrollera med den skolan var de söker skolkort. Samma gäller elev som flyttar eller påbörjar sin skolstart senare på terminen. Om elev flyttar och inte längre är i behov av skolkort så är man skyldig att meddela detta till expeditionen på Lagmansgymnasiet tel. 0512-31187

Kriterier för att bli beviljad skolkort:

Elev ska vara folkbokförd i Vara kommun och är berättigad till och med vårterminen då elev fyller 20 år. Reseavstånd över 6 km från bostad där man är folkbokförd (ej från växelvis boende) till skolan. Avser dagliga resor till och från skolan måndag – fredag inom skolans ramschema. Ej vara beviljad inackorderingstillägg.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa