Tillgänglighet för våra e-tjänster i Open ePlatform

Vi vill att alla ska kunna använda webbtjänsten. Den här sidan beskriver hur Vara kommuns uppsättning av Open ePlatform (sjalvservice.vara.se) uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet "Innehåll som inte är tillgängligt" nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du behöver information från sjalvservice.vara.se i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller ljudinspelning kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till kontaktcenter@vara.se 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Koden följer inte alltid html-standarden korrekt.
  • Tabb-funktionen hoppar i bland över delar i menyn och i själva e-tjänsterna. Det är också en brist i att det inte finns en markering var tabb-markeringen befinner.
  • Det finns brister för skärmläsare. Det finns en risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga uppläsande hjälpmedel. Det är även en risk i att felmeddelanden och ikoner inte läses upp.
  • Innehåll på andra språk än sidornas huvudsakliga språk markeras inte i koden
  • I vissa fall brister innehåll i e-tjänsterna, i skrivandet av rubriker, länkar, förkortningar och dylikt.

Arbete pågår för hur dessa brister ska kunna åtgärdas.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Open ePlatform Vara kommun.

Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 juli 2023.