Kontrakt för lån av personlig dator på Lagmansgymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vara kommun erbjuder elever att låna personlig dator under den tid som denne är elev i Vara kommun. Genom att underteckna det här kontraktet gällande personlig dator på Lagmansgymnasiet förbinder du dig till att ditt barn följer kontraktet och är medveten om att skolan har rätt att återta utrustningen om kontraktet inte följs.

Vi förutsätter att vårdnadshavare går igenom kontraktets innehåll med eleven. Kontraktet gäller från det att eleven fått utrustningen till dess att den lämnas tillbaka till skolan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa