Bostadsanpassning - fullmakt

LÄS MER

Information om fullmakt vid bostadsanpassningsbidrag
Fullmakt
Om du vill ha hjälp av kommunens handläggare att beställa och betala de åtgärder som du beviljas bostadsanpassningsbidrag för måste du fylla i denna digitala tjänst.

Ansvar beställning av åtgärd
Denna fullmakt innebär inte att Vara kommun tar över ansvaret för det arbete som utförs av entreprenören. Det är fortfarande den sökande som är beställare av arbetet. Denna fullmakt kan återkallas skriftligt av undertecknad.

När det gäller bostadsanpassningsbidrag är det alltid bidragstagaren (sökanden) som är formellt beställare av anpassningsåtgärderna, även i de fall då kommunen går in som ombud för bidragstagaren. Vid utförandet av åtgärden är det formellt ett avtal mellan bidragstagaren och entreprenören. I och med detta är det Konsumenttjänstlagen som gäller som avtalsgrund.


Återkallning av fullmakt
Denna fullmakt kan återkallas skriftligt av undertecknad. Något krav att befullmäktiga kommunen för utförandet av de åtgärder som ansökan avser föreligger ej. Kommunen är inte skyldig att åta sig ansvaret för utförandet av de åtgärder som fullmakten avser.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa