Bostadsanpassning - ansökan

LÄS MER

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning.  Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv. 

Mer information om hur du ansöker om bostadsanpassningsbidrag.

När du fyller i din ansökan till bostadsanpassning behöver du bifoga följande bilagor :

 

Frågor om e-tjänsten

Vara kommun
sociala@vara.se
0512-310 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
sociala@vara.se