Folkhälsorådet - ansökan

LÄS MER

Vem kan söka och till vad?

Kommunala- och primärvårdsverksamheter, organisationer, ungdomsgrupper, föreningar eller andra verksamheter i Vara kommun kan söka.

Avsikten är att ansökta medel ska kunna ge utrymme för folkhälsoarbete som ligger utanför ordinarie verksamhet och som kan utveckla verksamheten. Satsningen ska rymmas inom folkhälsorådets prioriteringar. Det är viktigt att många kan ges möjlighet att ta del av den planerade satsningen.

 

Kriterier

  • Insatsen skall ha ett tydligt syfte och mål som leder till ökad hälsa / minskad ohälsa.
  • Insatsen skall ligga i linje med folkhälsorådets prioriteringar.
  • Insatsen skall medföra en utveckling av befintlig verksamhet.
  • Ansökta medel får inte användas till normal drift eller personalkostnader (undantag för kostnad för föreläsare).
  • Sökande skall marknadsföra insatsen och även dela med sig av erfarenheter från insatsen till andra.
  • En skriftlig uppföljning skall lämnas in efter avslutad satsning senast 1 november för innevarande år eller enligt överenskommelse (skickas till folkhalsa@vara.se).

Ansökningarna behandlas kontinuerligt och beslut tas vid Folhälsorådets möten.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa