Kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Till enskilda vägar som är längre än 150 meter upp till 1000 meter kan ett kommunalt underhållsbidrag på 3,70 kr/meter väg sökas. Bidragsperioden är en treårsperiod. Efter varje period ska en ny ansökan göras. Ingen påminnelse görs om att ny ansökan ska lämnas.

För att vägbidrag ska betalas ut krävs följande:

  • Längd 150 m - 1000 m.
  • Helårsboende skall finnas utmed vägen.
  • Förbudsskyltar får ej sättas upp och vägen skall alltså vara tillåten för trafik.
  • Väghållare som har minst 1000 m väg, ska i första hand ansöka om statsbidrag.
  • Vägen ska ha godtagbar standard, och kan besiktigas av kommunen.

Bidrag betalas inte ut under 500 kr. Vägsträckor under 150 meter betalas därmed inte ut.
Vid flera boenden på vägsträckan krävs att alla boenden är överens. Ansök senast 30 juni för att få bidrag innevarande år.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa