Nominering till folkhälsopriset

LÄS MER

Folkhälsorådet i Vara har beslutat att årligen dela ut ett folkhälsopris på 5000 kr.

Avsikten är att uppmuntra personer, föreningar, företag och andra lokala aktörer som arbetar med att öka hälsan hos invånarna i Vara kommun.

 Den/de:

  • ska skapa en ökad hälsa för mer än en person
  • har en idé som kan spridas vidare
  • ska främja goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor
  • har en anknytning till Vara kommun

Det går att vara anonym, men uppge gärna vem som står bakom ansökan och syftet och målet med insatsen/verksamheten.

Ansökan eller förslag på mottagare skall vara folkhälsorådet tillhanda senast den 7 maj.
Ledamöterna i Folkhälsorådet kan även själva nominera kandidater.

Priset delas ut av folkhälsorådet den 6 juni i samband med nationaldagsfirandet.

Frågor om priset besvaras av folkhälsorådet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa