Avsägelse av politiska uppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här e-tjänsten avsäger du dig dina uppdrag som förtroendevald i Vara kommun. Du kan välja att avsäga dig ett eller flera uppdrag på samma gång. 
Kansliavdelningen behandlar din avsägelse. Ansvarig instans beslutar om entledigande. 

Har du fått låna teknisk utrustning såsom Ipad eller dator av kommunen i ditt förtroendemannauppdrag ska detta återlämnas. Kontakta kansliavdelningen för mer information.

Kontaktcenter Vara kommun

Telefon: 0512-310 00
E-post: kommun@vara.se 

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig är ansvarig nämnd för registrerat ärende. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter och kontaktuppgifter: www.vara.se/personuppgifter

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa