Avsägelse av politiska uppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten avsäger du dig dina uppdrag som förtroendevald i Vara kommun. Vill du avsäga dig flera uppdrag, kan du anmäla detta i samma e-tjänst. Kom ihåg att uppge alla uppdrag som du vill avsäga dig när du fyller i e-tjänsten.
När du skickat in en avsägelse via denna e-tjänst så är det kansliavdelningen som behandlar den. Beslut om entledigande fattas av ansvarig instans.

Har du fått låna teknisk utrustning såsom Ipad eller dator av kommunen i ditt förtroendemannauppdrag ska detta återlämnas. Kontakta kansliavdelningen för mer information.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa