Felanmälan till gatu/parkenheten avseende teknisk infrastruktur

LÄS MER

Här kan du rapportera fel och lämna synpunkter gällande gator, parker, lekplatser, papperskorgar, offentliga toaletter och övriga områden inom teknisk infrastruktur.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten