Torgplats - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rutinerna nedan gäller för torget i Vara. Är du intresserad av Kvänum eller Vedum kontakta torghandelsansvarig.

Platser

På torget finns det ett antal saluplatser om 4 x 4 meter. Du kan disponera en eller flera saluplatser beroende på ditt önskemål och hur många som finns lediga.

Tider

Torghandel är tillåten måndag till fredag klockan 7.00-19.00 samt lördag klockan 7.00-24.00. Vid större evenemang, som Jordgubbens dag, gäller andra regler.

Hur du bokar en torgplats

Det finns fasta och tillfälliga platser. För att få en fast måste du hyrt saluplats minst 20 gånger föregående år. Har du en fast plats, men inte tagit den i anspråk före klockan 9.00, kan platsen uthyras till annan försäljare.

Tillfälliga platser bokas enligt principen ”dag för dag”.

Vi behöver ha din intresseanmälan av plats senast 2 dagar innan aktuell dag. Torghandelsansvarig har rätt att neka vid sen bokning.

Du kan även boka några dagar framåt. Efter inskickat och godkänt ärende får du en karta över saluplatserna och nummer på de platser du tilldelats. Om du har behov av el, får du även en nyckel till elskåpet.  Kommunen äger rättighet att ändra vid ändrade förhållanden.

Torghandelsansvarig har rätt att neka vid sen bokning.

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark

De lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark finns att läsa här.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa