Svenska för invandrare (SFI) - Ansökan / Swedish for Immigrants (SFI) - Application

LÄS MER

Svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Utbildningen riktar sig till invandrare som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Utbildningen är indelad i kurserna A-D beroende på studiemål och utbildningsbakgrund. Utbildningen är individualiserad och består av tre studievägar.

Vem har rätt till SFI-utbildning?

Om du kommer från ett land utanför EU har du rätt till SFI-utbildning om:

 • Du är över 16 år
 • Du är folkbokförd i Vara kommun
 • Du saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Om du är asylsökande eller vistas i landet utan tillstånd har du inte rätt till SFI-utbildning.

Om du är EU/EES medborgare eller bosatt i Schweiz har du rätt till SFI-utbildning om:

 • Du är över 16 år
 • Du är bosatt i Vara kommun
 • Du saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Om du har tillräckliga kunskaper i det danska eller norska språket har du inte rätt till SFI-utbildning.

Du betalar ingenting för att studera svenska för invandrare (SFI). Du kan kombinera SFI-studierna med arbete eller praktik om du önskar. 

 

Swedish for immigrants (SFI) is a basic education in the Swedish language for immigrants who lack basic knowledge of the Swedish language. 

The education is divided into courses A-D depending on study goals and educational background, is individualized and consists of three study paths.

Who is entitled to SFI education?

If you come from a country outside the EU, you are entitled to SFI education if:

 • You are over 16 years old
 • You are registered in Vara municipality
 • You lack basic knowledge of the Swedish language.

If you are an asylum seeker or staying in the country without a permit, you are not entitled to SFI education.

If you are an EU / EEA citizen or resident in Switzerland, you are entitled to SFI education if:

 • You are over 16 years old
 • You live in Vara municipality
 • You lack basic knowledge of the Swedish language.

If you have sufficient knowledge of the Danish or Norwegian language, you are not entitled to SFI education.

You pay nothing to study Swedish for immigrants (SFI). You can combine the SFI studies with work or internship if you wish.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

 

If you log in to our self-service portal, your personal information will automatically be retrieved from other systems e.g. The Swedish Tax Agency.

You will also be able to get feedback about the status of your issue and notifications if the administrator need more information.

Press "Logga in och starta e-tjänsten" if you want to create an account (A Swedish personal identification number is required). If you don't want to create an account press "Gå vidare utan inloggning" to proceed without creating an account.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa