Fastställande av faderskap/föräldraskap och boka tid med handläggare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Faderskap och föräldraskap ska registreras av fadern/föräldern på Skatteverkets hemsida mellan dag 1-14 efter barnets födelse. Länk till att bekräfta faderskap Om detta inte görs inleder socialnämnden en föräldraskapsutredning från dag 15 efter barnets födelse. Vi rekommenderar därför att ni registrerar föräldraskapet själva, då det kommer vara båda enklare och snabbare.

Om ni inte har bekräftat faderskap dag 1-14 efter barns födelse kan du lämna in faderskaps/föräldraskapsbekräftelse och boka tid med handläggare för faderskap/föräldraskap i denna e-tjänst. Mötet äger rum i kommunhuset.

 

Ibland underlättar det att besöket hos familjerätten är avklarat före barnets födelse. Ibland följer en tid av sjukvård efter förlossningen för mor och barn, det kan då underlätta kontakter med försäkringskassan om det är faderskapet/föräldraskapet är registrerat i folkbokföringen. Vill ni besöka familjerätten före barnet födelse tar ni själva kontakt för tidsbokning. Lämpligt är att ni tar kontakt tre månader före beräknad förlossning. Handlingarna undertecknas av er vid besöket. Handläggare kan dock godkänna bekräftelsen först sedan barnet är fött. 

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. När den andra förälderns namn har registrerats hos skatteverket, kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha. Har ni inte anmält gemensam vårdnad blir det automatiskt mamman som får vårdnaden.

Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxtförhållanden och sitt behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. När barnet fyller 18 år blir barnet myndigt och har inte längre någon vårdnadshavare. Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

Är föräldrarna ogifta när barnet föds är det mamman som är ensam vårdnadshavare. I samband med att faderskapet bekräftas på Familjerätten kan en anmälan göras att vårdnaden ska vara gemensam.

Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i större och viktigare frågor som rör barnet.

Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation ska bo lika mycket hos båda föräldrar. Föräldrarna ska försöka hitta den boendeform som är bäst just för deras barn.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa