Kulturskolan - kursanmälan

LÄS MER

Här gör du anmälan till Kulturskolans kurser.

Kulturskolan

Telefon: 0512-310 00
E-post: kulturskolan@edu.vara.se

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig är bildningsnämnden. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter och kontaktuppgifter: www.vara.se/personuppgifter