Kontaktuppgifter för förtroendevalda och samtycke

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen behöver alla förtroendevaldas person- och kontaktuppgifter för att bland annat kunna skicka sammanträdeshandlingar och betala ut arvode. Uppgifterna sparas i förtroendemannaregistret och lönesystemet. 

I den här e-tjänsten anmäler och uppdaterar du dina person- och kontaktuppgifter. Här lämnar du också samtycke om vilka uppgifter som kommunen får lämna ut till allmänheten vid förfrågningar. 

Du behöver uppdatera dina kontaktuppgifter och samtycke varje mandatperiod eller om dessa ändras. Om du har flera förtroendeuppdrag räcker det att du skickar in ett samtycke.

Kontaktcenter Vara kommun

Telefon: 0512-310 00
E-post: kommun@vara.se 

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig är ansvarig nämnd för registrerat ärende. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter och kontaktuppgifter: www.vara.se/personuppgifter

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa