Kontaktuppgifter för förtroendevalda och samtycke

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen behöver alla förtroendevaldas person- och kontaktuppgifter för att bland annat kunna skicka sammanträdeshandlingar och betala ut arvode. Uppgifterna sparas i förtroendemannaregistret och lönesystemet. 

I den här e-tjänsten anmäler och uppdaterar du dina person- och kontaktuppgifter. Här lämnar du också samtycke om vilka uppgifter som kommunen får lämna ut till allmänheten vid förfrågningar. 

Du behöver uppdatera dina kontaktuppgifter och samtycke varje mandatperiod eller om dessa ändras. Om du har flera förtroendeuppdrag räcker det att du skickar in ett samtycke.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa