Kontaktuppgifter för förtroendevalda och samtycke till publicering av personuppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen behöver alla förtroendevaldas person- och kontaktuppgifter för att bland annat kunna skicka sammanträdeshandlingar och betala ut arvode. Uppgifterna sammanställs i ett register.
Via denna e-tjänst kan du som förtroendevald anmäla samt uppdatera dina person- och kontaktuppgifter. Du kan också lämna samtycke för vilka uppgifter kommunen får publicera på kommunens hemsida samt lämna ut till allmänheten vid förfrågningar. Som ett led i att öka kommuninvånarnas närhet till dig som förtroendevald publicerar vi per automatik namn, partibeteckning och förtroendeuppdrag i ett förtroendemannaregister som är tillgängligt på kommunens hemsida. 
Även om du varit förtroendevald under föregående mandatperiod behöver vi ha ett nytt samtycke från dig för varje ny mandatperiod. Om du har flera förtroendeuppdrag denna mandatperiod räcker det att du skickar in ett samtycke.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa