Snöskottning och halkbekämpning - beställning/uppsägning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan få hjälp av Varas serviceteam med snöskottning och halkbekämpning. Tjänsten riktar sig mot pensionärer och funktionsnedsatta.

Tjänsterna kan endast erbjudas under kontorstid måndag-fredag och utifrån Vara serviceteams rådande resurser och väder.

Serviceteamet står utrustning/verktyg.

Fixartjänst

Tjänsten snöskottning och halkbekämpning ingår i kommunens Fixartjänst utifrån dess karaktär av olycksfallsförebyggande.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa