Försäljningstillstånd tobak - Ansökan/anmälan

LÄS MER

Essunga - Falköping - Grästorp - Gullspång - Götene - Herrljunga - Hjo - Karlsborg - Lidköping - Skara - Tibro - Tidaholm - Töreboda - Vara - Vårgårda

 

Du måste ansöka om tillstånd för att sälja tobaksvaror enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Vill du bedriva till exempel både detaljhandel och partihandel får du skicka in två separata tillståndsansökningar.

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare.

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör anmälan. Fullmakt kan krävas i vissa fall och ska bifogas till ansökan. Du kan spara uppgifterna när du vill och fortsätta senare. Handläggarna kan bara se dina handlingar och påbörja när du har skickat in ansökan.

När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

 

Ansökningsavgift ska betalas i samband med ansökan. Kommunen tar också ut en årlig tillsynsavgift. Mer information finns under Tobak, folköl och e-cigaretter. Avgiften betalas in till Lidköpings kommun på bankgiro 863-5260. Märk inbetalningen med ”Tobak”.

– Ansökan om försäljningstillstånd

7 200 kr

– Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd

5 600 kr

– Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden

4 400 kr

– Anmälan om förändrat försäljningstillstånd

2 000 kr

  • Detaljhandel innebär att du säljer direkt till konsumenter. Partihandel innebär att du säljer till andra än konsumenter, till exempel detaljhandlare eller andra partihandlare. Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder lämpligheten.
  • Partihandel: Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden kan komma att begäras in i samband med att kommunen utreder den ekonomiska lämpligheten. Kommunen måste även begära in ett yttrande från Polismyndigheten samt Tullverket.

 

Följande behövs för e-tjänsten