Olycksfallsanmälan/Skadeanmälan till kommunens försäkringsbolag

LÄS MER

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. 
En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). 
Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom. Försäkringen gäller utan självrisk. 
 
I den här e-tjänsten kan du anmäla olycksfall eller skada till kommunens försäkringsbolag. 
 
Läs mer om försäkringen här

Frågor om e-tjänsten

Ekonomiavdelningen
ekonomi@vara.se
0512-310 00