Följ ett program på Lagmansgymnasiet för en dag - intresseanmälan

LÄS MER

Vill du se hur vi har det på Lagmansgymnasiet? Då är du välkommen att följa ett program för en dag.
Här kan du anmäla ditt intresse för att följa en utbildning på Lagmansgymnasiet för en dag. 

Kontaktcenter Vara kommun

Telefon: 0512-310 00
E-post: kommun@vara.se

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig är bildningsnämnden. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter och kontaktuppgifter: www.vara.se/personuppgifter