Trafikanordningsplan (TA-plan) - ansökan

LÄS MER

Om du vill använda eller behöver blockera kommunala gator, vägar, gång-/cykelvägar eller trottoarer, för att utföra ett arbete eller genomföra ett evenemang, måste du ta fram en trafikanordningsplan. Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ledas förbi arbetsplatsen.