Värmepump - Anmälan och ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en anmälan och ansökan om installation av värmepumpanläggning. Det här behöver du ha förberett innan du fyller i e-tjänsten för värmepump. 

 • Vilken installatör och borrare du tänker anlita.
 • Borrfirmans och installatörens certifikatnummer.
 • Fabrikat och modell.
 • Typ och volym av köldmedia och köldbärarvätska.
 • Tomtkarta/ritning över borrhål/slingans placering samt vatten och avlopp (bifogas som fil eller postas).
 • Avståndet från borrhål till närmaste fastighetsgräns.
 • Eventuellt avtal med markägare (bifogas som fil eller postas).
 • Är du närmare än 10 meter till tomtgräns behövs grannintyg.

För anläggningar för en uteffekt 10mW gäller delvis andra regler kontakta miljöenheten på Vara kommun i de fallen istället för att använda denna e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Fastighetsbeteckning
 • Företagsuppgifter
 • Situationsplan
 • Kontaktuppgifter till grannar om borrhål är närmare än 10m från tomtgräns
 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa