Värmepump - Anmälan och ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en anmälan och ansökan om installation av värmepumpanläggning. Det här behöver du ha förberett innan du fyller i e-tjänsten för värmepump. 

 • Vilken installatör och borrare du tänker anlita.
 • Borrfirmans och installatörens certifikatnummer.
 • Fabrikat och modell.
 • Typ och volym av köldmedia och köldbärarvätska.
 • Tomtkarta/ritning över borrhål/slingans placering samt vatten och avlopp (bifogas som fil eller postas).
 • Avståndet från borrhål till närmaste fastighetsgräns.
 • Eventuellt avtal med markägare (bifogas som fil eller postas).
 • Är du närmare än 10 meter till tomtgräns behövs grannintyg.

För anläggningar för en uteffekt 10mW gäller delvis andra regler kontakta miljöenheten på Vara kommun i de fallen istället för att använda denna e-tjänsten.

Blankett för utskrift

Har du inte möjlighet att registrera din ansökan/anmälan om installation av värmepump finns blankett att ladda ner.

Blanketten kan du lämna in på kommunens Kontaktcenter vid Stora Torget i Vara eller skicka in.

E-post: miljo.bygg@vara.se
Post: Vara kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 534 81 Vara

Grannintyg

Grannintyg ska skrivas med annan markägare om del av anlägg ning förläggs på annans mark eller om bergvärmehål borras allternativt kollektor placeras närmare än 10 meter från grannens tomtgräns. Grannintyg finns att ladda ner här.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Fastighetsbeteckning
 • Företagsuppgifter
 • Situationsplan
 • Kontaktuppgifter till grannar om borrhål är närmare än 10m från tomtgräns
 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa