Kompostering - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan enligt avfallsförordningen 45 § (2011:927) och lokal renhållningsordning.

Avgift för 1,5 timmars handläggning (1117kr/timme) tas ut av miljö-och byggnadsnämnden enligt gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa