Kompostering - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du din kompostanläggning av hushållsavfall enligt 55-60 §§ i Avfall & Återvinning Skaraborgs avfallsföreskrifter fastställd av Vara kommuns kommunfullmäktig.

Avgift för 1,5 timmars handläggning (1188kr/timme 2024) tas ut av miljö-och byggnadsnämnden enligt gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa