Köldmedier, installation eller konvertering - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst anmäler du installation eller konvertering av köldmedier.

Information (anmälan) av stationär kyl-/värmepumputrustning (aggregat/anläggning) med f-gaser som köldmedium enligt SFS 2016:1128.
Anmälan avser utrustning (köldmediekrets) innehållande 14 ton CO2e eller mer.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa