Svenska för invandrare (SFI) - Beställning av betyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst beställer du ditt SFI-betyg.
Betyget kommer att skickas till dig med post.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa