Svenska för invandrare (SFI) - Beställning av betyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst beställer du ditt SFI-betyg.
Betyget kommer att skickas till dig med post.

Kontaktcenter Vara kommun

Telefon: 0512-310 00
E-post: bildning@vara.se 

Personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig är bildningsnämnden. För mer information om hur vi hanterar personuppgifter och kontaktuppgifter: www.vara.se/personuppgifter

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa