Planbesked - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om planbesked ska göras för upprättande av ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan. Ändring av en gällande detaljplan är endast aktuellt om det räcker med en mindre revidering av planens bestämmelser för att möjliggöra önskat projekt.

För information om gällande detaljplaner, kontakta Vara kommuns kontaktcenter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa