Störning eller klagomål - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En anmälan om störning kan till exempel handla om lukt, vedeldning, störande grannar, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, tobaksrök, mögel i badrum, låg/hög temperatur, bristande ventilation eller liknande frågor. Det kan också röra störningar utomhus på till exempel tomtmark.

  1. Ta i första hand kontakt med din fastighetsägare eller bostadsrättsförening eller direkt med den person som orsakar störningen.
  2. Får du inte hjälp av den ansvarige kan du fylla i den här e-tjänsten som skickas till ansvariga på miljöenheten.

Inkommande handlingar till miljöenheten offentliga och vi kan, efter sekretessprövning, vara skyldiga att lämna ut uppgifter. Det händer att vi skickar en kopia av gjord anmälan till fastighetsägaren. 

Om du önskar vara anonym så kan du inte använda denna e-tjänst. Välj då att skicka ett vanligt brev till Miljöenheten i Vara kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa