E-tjänster Vara Lämna förbättringsförslag eller gör en felanmälan

LÄS MER

I denna e-tjänst kan du lämna förbättringsförslag på befintlig e-tjänst som finns i Vara kommuns självserviceportal.
Du kan även göra felanmälan på en e-tjänst om den inte fungerar som den ska.
Vi är även intresserade av att veta om det är någon e-tjänst som du tycker saknas bland de e-tjänster som finns i Vara kommuns självserviceportal.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa