Dispens från utsortering av bygg- och rivningsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som hanterar bygg- och rivningsavfall ansöka om dispens från att sortera ut viss typ av avfallsslag.

Avfall som produceras vid bygg- och rivningsarbeten ska enligt avfallsförordningen (2020:614) sorteras vid den plats där avfallet uppstått. Om du inte omfattas av de generella undantagen, men vill samla in avfallet som ett blandat avfall, behöver du söka dispens hos kommunen.

Nya bestämmelser från den 1 augusti 2020

Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya bestämmelser för den som hanterar bygg- och rivningsavfall.  Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut

  • Trä
  • Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut ska samla in avfallsslagen separat och vid källan, det vill säga där avfallet uppstår. De nya reglerna syftar till en ökad återanvändning och materialåtervinning samt att främja cirkulära materialflöden inom bygg- och rivningsverksamheter.

Kraven om utsortering gäller inte om separering av avfallsslag inte är möjligt enligt god praxis eller om avfallsslaget är förorenat och en inblandning i övrigt utsorterat avfall innebär en risk för kontaminering. Den som bedömer om de omfattas av undantaget bör dokumentera denna bedömning för att kunna visa upp denna för tillsynsmyndigheten.

Ansökan om dispens

För dig som hanterar bygg- och rivningsavfall finns det en möjlighet att söka dispens från bestämmelserna om utsortering i enskilda fall. Dispensen får endast ges om separat insamling inte är genomförbar eller om fördelarna inte överväger nackdelarna. Observera att utsorteringskravet gäller både vid byggnation och rivning. Kraven var tidigare främst inriktade mot rivningsverksamhet vilket nu har förändrats.

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av ansökan. Avgiften tas ut med stöd av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa