Hälsoskyddsverksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst anmäler du verksamhet enligt § 38 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Du måste anmäla verksamheten senast sex veckor innan du startar. 

Anmälningspliktiga verksamheter är

  1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
  2. bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor, eller
  3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Inför din ansökan

  • Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter komplett anmälan.
  • Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift fastställd av kommunfullmäktige för handläggning av ärendet.
  • Din ansökan är en allmän handling.
     

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa