Biståndsinsatser enligt 4 kap 1 - Ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för ansökan om biståndsinsatser enligt 4 kap 1:

  • Stöd i hemmet
  • Trygghetslarm
  • Korttidsvård/växelvård
  • Särskilt boende
  • Hemtjänst i särskilt boende
  • Avlösning
  • Ledsagning
  • Dagverksamhet

Blanketten skickas in till adress:
Vara kommun
Individ och familjeomsorgen
534 81 Vara

Frågor om e-tjänsten

Vara kommun
sociala@vara.se
0512-310 00