Insats enligt LSS - Ansökan

LÄS MER

Här kan du ladda ner blankett för ansökan om insatser enligt LSS:

  • Personlig assistent
  • Kontaktperson
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Boende barn och ungdom
  • Daglig verksamhet
  • Ledsagarservice
  • Avlösarservice
  • Korttidstillsyn
  • Boende vuxna
  • Förhandsbesked 16§ LSS

Frågor om e-tjänsten

Vara kommun
sociala@vara.se
0512-310 00